Tuesday, May 6, 2008

Svenska kristna ledare! Skärp till er.

Här kommer min kritik till ledare runt om i kristenheten. Det finns ledare som självklart inte är på detta sätt, utan min kritik är generell, men riktad till de som de gäller.

Jag är så fruktansvärt less på alla er kristna ledare som talar om Bibeln som grund för vad vi tror på och att vi ska söka oss tillbaka till denna, ert tal om väckelse och omtanke, när ni inte har kurage att i offentligheten kritisera villolärare som Benny Hinn, Taffi Dollar, Kennet Copeland och company och den sanslösa framgångs teologi som undervisas (och debatteras starkt i USA).

Jag är så himla less på att ni applåderar David Wilkerson och hans budskap och samtidigt Copeland och Co och hans budskap! Har ni inte förstått att Wilkerson tycker de senare nämnda är villolärare??

Jag är så less på att ni inte vågar prata om detta i församlingarna och inte vågar stå upp för det som kristen tro egentligen står för. Jag har själv samtalat med många av er! Jag har själv fått till svar att "sådant talar man om vid kaffebordet, privat".
Skärp er! Sådant talar man om öppet i församlingarna som ni är SATTA att TJÄNA och UNDERVISA!

Så snälla!
Skippa alla ord om att gå tillbaka till grunden, om enhet och väckelse, innan ni själva vet vad ni står för.

1 comment:

nomorenight said...

Mitt i prick!

Min erfarenhet är att det gäller kristna i allmänhet: Samma person kan lovorda olika talares undervisning allt den orkar, trots att de motsäger varandra. Varför? Jag misstänker att den eftersträvansvärda enheten/ekumeniken tenderar att (felaktigt) uppfattas som frånvaro av läromässig reflektion och kritik. Alternativt så kanske man inte har förstått vad motsägelser innebär.