Friday, September 12, 2008

William Cavanaugh

Vi har haft 2 helt otroliga dagar på Universitetet, då William Cavanaugh, en av katolska kyrkans mer kända teologer besökte vår lilla ort! Han hade två öppna föreläsningar; Den första handlade om religionen orsakar våld och den andra handlade mer om Kyrkan och nattvarden som en social händelse, drama. Det var lite djupare än den klassiska pentakostala synen på nattvarden som en åminnelse om vad Jesus uträttade. Hos Cavanaugh fick nattvarden en oerhörd social betydelse, och vi har MYCKET att lära av honom. Jag snackade med honom efteråt och han var oerhört trevlig och sympatisk som person, men viktigast av allt. Det innehåll och de föreläsningar han hade var helt fantastiska.

No comments: