Tuesday, June 30, 2009

Joel Halldorf och Humanisterna

Joel Halldorf har idag en bra debatt artikel publicerad på Dagen. Läs den, den är bra. Bland annat skriver han:

Som alla andra kulturer rymmer också vår sina specifika minnen, värderingar och grundläggande antaganden, och att beskriva denna kultur som "allmänmänsklig" är inget annat än uttryck för den arrogans, för att inte säga imperialism, som allt för ofta kännetecknat västerlandet.4 comments:

JemyM said...

Bra?

Han säger att nazismen är ett exempel på humanism. En paradox jämförbar med att kalla marknadsliberalism för kommunism.

Boken "Holy Reich" av historikern Richard Steigman-Gall visar hur nazismen både var förenlig med och även byggde på delar av den tyska protestantiska kristendomen, och hur nazismen var en traditionsbunden konservativ nationalism, med ett folk i en stark ledares tjänst. Kanske den mest radikala motståndare man kan tänka sig jämförd med humanismens hjärtefrågor. Har du missat att humanisternas huvudsakliga statsskick är en fri demokrati och deras etiska system bygger på naturrätten och de mänskliga rättigheterna?

Citatet från Hitler som Halldorf citerar är hämtad ur den Amerikanska översättningen av Hitlers bordssamtal. Läser man originalet på tyska inser man att de Amerikanska översättarna medvetet eller bedrägligt skrivit om just de meningarna. Det är katolska kyrkans idé om nattvard Hitler kritiserar, inte kristendom.

Dessutom är det inte kristendomen som skulle utplånas av vetenskapens landsvinnigar, utan evolutionsläran!

Den som har rent mjöl i påsen behöver inte ljuga.

Anton said...

Men nu var det ju faktiskt så att Hitler var stark påverkad av evolutionsläran och den socialdarwinism som hade börjat gro på slutet av 1800-talet. Varför skulle han annars delat in människor i bättre eller sämre raser? hitler var definitivt en anhängare av "survival of the fittest"
Nazi-tyskland hade inte bara kopplingar till protestantiska kyrkan och Luthers unkna åsikter, utan också asatro och ockultism.

Johannes said...

JemyM:
Du verkar tro att det handlar om en attack mot evolutionsteorin eller liknande. Jag tror Du isåfall missuppfattat hela poängen med artikeln. Joel använde en haltande argumentationsteknik, vilket han själv skriver.

Och precis som Anton skriver var Hitler influerad av allt som kunde användas för att hans syfte skulle få större möjligheter att lyckas.

Anonymous said...

Religion som helhet beskylls av humnaister som värld för allt ont medans humanismen bara är av godo det känns inte särskilt vetenskapligt eller logiskt.