Monday, October 12, 2009

Postmodern teologi, not

I mitt förra inlägg nämner jag många namn som kanske är obekanta för många av oss. Jag ägnar därför detta inlägg till att kortfattat beskriva dessa i relation till ämnen jag skriver om.

Brian McLaren är en postmodern teolog (postfundamentist) som förespråkar en (kyrklig) uppgörelse med modernismen. Den rörelse han förespråkar har kommit att kallas för "emergent church". 2005 blev han av "Times" utnämnd till en av de 25 mest inflytelserika evangeliska kristna personligheterna.

James KA Smith är en teolog/filosof (tidigare pingstvän) som intresserat sig mycket för filosofin som präglat modernism och postmodernism och vilka konsekvenser detta fått för Kyrkan.

NT Wright är en av världens främsta exegeter och biskop inom den engelska kyrkan. Han är en flitig författare och omtyckt talare som, likväl som de två tidigare nämnda har stort inflytande inom teologi.

Francis Shaeffer var en välkänd kristen apologet som grundade Labri. Han är fortfarande väldigt omtyckt, över 20 år efter hans död. Till skillnad från postmoderna teologer baserade Schaeffer mycket av sina resonemang på tes och antites och universella principer, vilket var/är en grund inom modernistisk epistemologi.

Följ länkarna för enklare analyser på Wikipedia av författarna.

No comments: