Wednesday, January 11, 2012

David Lega

David Lega har kommenterat i min blogg och lovat att återkomma med ett svar. Tack Lega! Det är väldigt snällt. Och jag måste erkänna att jag får skämmas lite då jag är alltför polemisk i mitt sätt att skriva. Även min lärare kritiserade mig för det här på Universitetet och kritiken var befogad.

Givetvis skulle min kritik kunna passa in på nästan vilken vilken svensk politiker som helst, inte bara Lega.

Det jag i huvudsak kritiserar är den dualistiska syn man har då man tror att man så lättvindigt kan dela upp verkligheten och människan i olika sfärer. Man skiljer ut politik så lätt från exempelvis religion, en tillhör den offentliga sfären medan den andra tillhör den privata sfären. Här i mellan ska även människor "hoppa". Mellan det offentliga och det privata. Och det är ju lätt, kanske?
Och att man inom politiken ska sträva efter sekularitet (då man har en syn på sekularitet som neutral). Det är en kort sammanfattning.

I slutet av månaden börjar jag läsa igen. Får väl klistra in litteraturen i bloggen snart.

1 comment:

Anonymous said...

Hej Johannes

Du får ursäkta att ett svar har dröjt, det är en hel del som pågår samtidigt, och rikstinget i helgen har inte precis gjort att det blivit mindre att göra.

När kristdemokratin pratar om kristna värderingar så är detta en slarvig sammanfattning av de värderingar som funnits i Europa från antiken, genom Aristoteles syn på samhällsgemenskapen, och sedan influerats av judendomen och kristendomens tänkande och upplysningens och arvet från revolutionen 1789. Dessa värderingar innebär att alla människor är unika och är ett mål i sig, och att vi alla har samma okränkbara värde. När kristdemokratin formades var detta för att slå vakt om detta, och det blev i högsta grad aktuellt efter 1945 när man såg att nazismen, kommunismen och den hänsynslösa kapitalismen i Weimarrepubliken alla hade det gemensamt att människan reducerats till medel.

Jag menar att man inte behöver vara kristen eller för den delen bekänna sig till någon religion för att komma fram till att dessa värderingar bör ligga till grund för vårt samhälle. Det kanske inte ens är nödvändigt att kalla detta för kristna värderingar, jag tror att de återkommer i alla samhällen, vi har till exempel genom vår biståndsorganisation KIC samarbetat med en buddhistisk organisation i Kambodja som bygger på samma värderingar, men de kallar ju det inte för kristna värderingar. Oavsett namn ska politiken bygga på dessa värderingar, och arbeta för att de ständigt är aktuella i samhället. Alf Svensson pratade om en värdegrund och var nog rentav den som införde detta ord.

Men jag vill också skilja på värderingar och religion. Jag tror att det är helt rätt att säga att religion och stat ska hållas åtskiljda. Självklart finns det och ska finnas politiker som inspireras av sin tro, till exempel till ett engagemang för tredje världen, men argumenten och beslutet ska bygga på politiska argument, och inte religiösa argument. Det är nog möjligt att du inte delar min syn på denna uppdelning av religion och stat, men jag tror att den är eftersträvansvärd.

Sammanfattningsvis, politik handlar om hur vi i samhället ska behandla, prioriteringar av offentliga medel, frihetsberövningar och relationer till andra stater. Religion handlar om en persons övertygelse kring evigt liv, det övermänskliga, andliga etc. Om detta går det och är inte heller önskvärt att lagstifta kring. Min tro är min egen, precis som din. Så bör det fortsätta vara.

David Lega