Tuesday, January 16, 2007

Anthony FlewFör några år sedan slog en bomb ner i filosofi världen. En bomb som svenska tidningar/media inte direkt uppmärksammat. Det kan givetvis bero på ett par orsaker: Ett är att filosofi som disciplin i Sverige knappast är direkt stort, det andra kan bero på att nyheten helt enkelt inte passar. Detta kan låta som ett aningen konstigt påstående som kan mötas med skepticism av läsaren, men det är ett ganska kallt konstaterande att religionsfilosofi inom svensk filosofi INTE ägnas speciellt mycket uppmärksamhet, trots att det internationellt ser annorlunda ut.

CITAT (Tar mig friheten att citera från mig själv, skrivet 2007)
För när det gäller filosofi idag är Sverige i hög grad helt omedvetna om den revolution, teistiska revolution, som inträffat sedan 1960-talet inom angloamerikanska filosofin.[1]Quentin Smith beklagar sig över detta i den filosofiska tidningen PHILO när han beskriver hur det blivit rationellt försvarbart inom filosofin att vara teist i och med Alvin Plantinga 1967. Och hur en våg av teism invaderat akademin, medan ateisterna handfallna står och tittar på. De mest intelligenta teisterna söker sig till filosofin och snart är en tredjedel av alla professorer inom filosofi är teister, fortsätter han i moll. Vad svensk filosofis fullständiga ignorans av detta beror på är svårt att avgöra, Nordin skriver i slutet av sin bok om filosofin:

”Dess unika svaga ställning i Sverige är ett fenomen som är värd mer än allmän uppmärksamhet”.[2]

Dag Prawitz summering i sin UHÄ-rapport menar att svensk filosofi har en stark betoning av formell logik. Metafysik, kunskapsteori, och världsåskådningar får oproportionerligt liten uppmärksamhet.[3][1] I USA finns exempelvis en sekulär, humanistisk, ateistisk filosofi tidning PHILO som drivs av bland annat den eminenta ateistiska filosofen Quentin Smith http://www.philoonline.org/. ”Philo is the only professional philosophy journal devoted exclusively to criticisms of theism and defenses or developments of naturalism” skriver tidningen om sin egen verksamhet. Kortfattat, de existerar för att bemöta teism. Om teism vore en sådan marginell företeelse i filosofi som svenska filosofer vill få det till har vi alltså två alternativ. 1. Svenska filosofer är mycket smartare och alla andra har helt missuppfattat de angloamerikanska teistiska filosofernas inflytande och betydelse. 2. Svenska filosofer vill, av olika anledningar inte veta mer om detta fenomen. Personligen anser jag att punkt 2 är i snälla ordalag. Plantinga omnämns bland annat som en teistisk analytisk filosof av samma kaliber som Bertrand Russell av vissa ateister i USA.

[2] s 200

[3] s 199-200 (med andra ord: metafysik, Epistemologi och religionsfilosofi)

(Slut citat)


Men vad bestod nu denna bomb av?

Den bestod i att en av de mest eminenta ateisterna någonsin inom filosofin offentligt lämnade sin ateism. Han heter Anthony Flew och är idag över 80 år gammal. En del ateister jag pratat med säger: "Ja men.. Han ska ju snart dö, så det är inte så konstigt".

Mycket märkligt uttalande. Om det är därför han lämnar sin ateism kan den ju inte vara speciellt mycket att hänga i julgranen ändå!
Anledningen till att Flew ändrat sig är enligt han själv:

'the case for an Aristotelian God who has the characteristics of power and also intelligence, is now much stronger than it ever was before.'

(Bevisen för en Aristotelisk Gud som kan karaktäriseras av kraft men även intelligens, är mycket starkare nu än det någonsin tidigare varit)
Se även: http://www.theroadtoemmaus.org/RdLb/21PbAr/Apl/FlewTheist.htm

Enligt Flew handlade det helt enkelt att gå dit bevisen pekade! Givetvis, anses han som tidigare var sedd som den absolut viktigaste ateisten inom filosofin i modern tid (och han toppar nog 5 listan i moderna ateismens historia!) ha fullständigt fel, och han är en orationell "nolla". Den stjärnglans han byggt upp under en livstid, föll över en natt bland ateisterna. Och jag tvivlar på att många ens läst Flews egen utsago om varför han ändrade sig.

Det är viktigt att påpeka att Flew inte är KRISTEN, som vissa vill ha det. Han är deist, enligt honom själv, måhända har detta ändrats till teist den senaste tiden, men jag har inte sett att han anslutit sig till någon av världsreligionerna.

En viktig poäng som belyser teisternas inflytande inom filosofin betonas:

Flew's change of mind is big news, 'not only about his personal journey, but also about the persuasive power of the arguments modern theists have been using to challenge atheistic naturalism'[11], says philosopher Craig J. Hazen.

(Att Flew ändrat sig är stora nyheter, inte bara för hans egen resas skull, utan även om den övertygande kraft av de moderna argument teister använt för att utmana ateistisk naturalism, säger filosofen Craig J. Hazen.)

Den revolution som inträffade 1967 och framåt pågår än idag. Gudsbevisen har kommit starkt inom den angloamerikanska filosofin. Någonting vi i Sverige faktiskt väljer att blunda för!

När det gäller Flew kände han att det var hans plikt som filosof att ändra sig:

'My whole life has been guided by the principle of Plato's Socrates: Follow the evidence, wherever it leads.'

(Hela mitt liv har varit väglett av principerna från Platons Sokrates: Följ bevisen, varthän de än leder).

Peter S. Williams
As Jonathan Witt says, 'Those who admired [Flew's] intellect when he was an atheist should listen carefully to his reasoning now - for if a man suddenly becomes persona non grata for changing his mind, then the possibility of reasoned civil discourse withers.


Som Jonathan Witt säger, "De som beundrade (Flew's) intellekt när han var ateist borde lyssna uppmärksamt på hans sätt att resonera nu - för om en man helt plötsligt blir en persona non grata (icke önskvärd) för att han ändrar sig, så försvinner möjligheten att rationellt samtala med varandra.

* Fritt citerat, withers betyder vissna, förtorka. Williams uttalande är alltså starkare än min översättning, men jag vet inte riktigt hur jag ska översätta slutet.


Varför ändrade sig Flew?
Hitills har jag fokuserat på att Flew lämnat ateism till förmån för deism/teism, men inte riktigt gett anledningarna till det hela. Jag skulle helst föreslå att Ni själva läser intervjun mellan Gary Habermas och Anthony Flew kring detta för att få helheten, men jag ska försöka sammanfatta ett par viktiga punkter.

FLEW: I think that the most impressive arguments for God’s existence are those that are supported by recent scientific discoveries. I’ve never been much impressed by the kalam cosmological argument, and I don’t think it has gotten any stronger recently. However, I think the argument to Intelligent Design is enormously stronger than it was when I first met it.

Vilken pseudovetenskap Flew ägnar sig åt.. Intelligent Design (ID). Jag måste ta mig friheten att kommentera här!

1. ID är INTE som svensk media och Humanisterna och många kristna för den delen med hävdar, kreationism! Detta visar bara att man ALDRIG läst upphovsmännens definition av ID. Det finns evolutionister inom ID, det finns agnostiker, muslimer, buddhister, alla grupper!

Det man främst hävdar inom ID är att specifik komplexitet INTE kan ha uppstått av en slump (för att citera William Dembski).
Sen finns det givetvis kreationister med inom ID, men man har helt missat poängen om man tror att ID är kreationism. Faktum är att Dembski i sin bok "The Design Revolution, 2004" ägnar ett helt kapitel till att förklara olikheterna och kritisera kreationism.

2. Inom filosofin är DESIGN argument INTE någon ny företeelse. Det ID främst kritiseras för - av de insatta - är att man hävdar att man vetenskapligt kan dra slutsatserna att en Designer ligger bakom skapelsen.

Mer Flew om olika områden
* Av de klassiska Gudsbevisen är det "det teleologiska - argumentet kring Design" som är det som övertygat Flew själv. Så här säger han själv kring detta i första intervjun:

It now seems to me that the findings of more than fifty years of DNA research have provided materials for a new and enormously powerful argument to design.

* Om Bertrand Russell hade levt idag (den mycket betydelsefulla ateistiska matematiska filosofen och analytiska filosofins fader, en av dom) hade han blivit imponerad av Gudsbevisen?

FLEW: Consistent with Russell’s comments that you mention, Russell would have regarded these developments as evidence. I think we can be sure that Russell would have been impressed too, precisely because of his comments to which you refer. This would have produced an interesting second dialogue between him and that distinguished Catholic philosopher, Frederick Copleston.

HABERMAS: I ask this last question with a smile, Tony. But just think what would happen if one day you were pleasantly disposed toward Christianity and all of a sudden the resurrection of Jesus looked pretty good to you?

FLEW: Well, one thing I’ll say in this comparison is that, for goodness sake, Jesus is an enormously attractive charismatic figure, which the Prophet of Islam most emphatically is not.


Källor:


OTRYCKTA

http://www.bethinking.org/resource.php?ID=163 (jan 2007)

http://www.theroadtoemmaus.org/RdLb/21PbAr/Apl/FlewTheist.htm (jan 2007)

Forsberg Johannes, Svante Nordin – Från Hägerström till Hedenius, den moderna svenska filosofin, 2007 - bokredovisning


BÖCKER

Moreland J.P., Craig Lane William, Philosophical Foundations for a Christian Worldview, 2003, InterVarsity Press

Nordin Svante, Från Hägerström till Hedenius – den moderna svenska filosofin¸1983, Bokförlaget Doxa AB


10 comments:

henhen2004 said...

Hello! You have a very nice blog! I'm here to share valuable info with you visit my my blog

Grottis said...

Som du själv påpekar i artikeln har Flew börjat tro på en aristotelisk gudom, den förste röraren. Att därifrån ta sig till de abrahamitiska religionernas Gud är ett enormt steg. Det gäller hela linjen av teistiska filosofer -- det är filosofins Gud de "bevisar" existensen av, inte religionens. Som Tertullianus sade: "Vad har Jerusalem med Athen att skaffa?"

MysteryX said...

Jag tycker nog att kristna filosofer lyckas bevisa den kristna religionen. Kan hända att jag inte riktigt förstår vad du är ute efter här.

Grottis said...

Har du något namn på en sådan? Nämn gärna den eller de som gjort det bäst.

Mvh,
Grottis

MysteryX said...

Hm, om du vill läsa någon tycker jag nog att du ska läsa William Lane Craig. Men det bästa är nog att lyssna på hans debatter. Finns en hel drös på internet att hämta hem.

Grottis said...

Jag läser helst och kommmer nog därför att studera hans hemsida http://www.leaderu.com/offices/billcraig/ . Där fanns det mycket artiklar länkade. Men var det verkligen nödvändigt att designa Craigs hemsida, så att den påminner om estetiken hos ett visst tyskt parti för sjuttiotalet år sedan?

MysteryX said...

Hahaha :) Craig har ju bott i Tyskland under flera år, kanske är därför? ;)

Life Explorer said...

Mycket välskrivet inlägg, och ytterst intressant! =) lägger till dig till favoriterna ;)

Anonymous said...

Det finns en inbyggd finess i kristen tro som säger att vi aldrig kan bevisa Guds existens.
Eftersom gud kräver tro av fri vilja och inte att vi ska tro genom att känna till hans existens så måste Gud dölja sig från alla typer av bevis på hans existens. Annars kan vi inte TRO på Gud av helt fri vilja eftersom om vi kan bevisa att GUD finns då blir vi mer eller mindre tvugna att tro på hans existens eller motsatsen till tro nämligen trotsa Gud.
Det innebär att inte ens ID kan bevisa något om Gud enligt klassisk kristen tro.

filosof och kristen

Anonymous said...

very interesting, thanks