Thursday, January 18, 2007

SvarJag har tidigare kritiserat en blogg som heter "Kristendomskritik" men aldrig gett argument om varför jag anser den hålla låg nivå. Som vanligt vill jag klargöra att jag INTE vänder mig mot personen bakom bloggen, utan mot bloggens innehåll.

Jag får väl anledning att kommentera denna blogg med jämna mellanrum och hoppas att författaren kollar upp bättre en del saker han skriver. Han har sagt att det är subjektiv kritik, och det är ju en sak, men vissa påståenden handlar ju inte om subjektiv kritik. Det är väl främst dessa jag tar upp.

Det första inlägget handlar om Paulus och att kvinnan ska ha huvudbonad (1 kor kapitel 11) .
En av de första sakerna man får lära sig inom teologi är att man ska vara exeget. Det innebär att man ska försöka förstå textens ursprungliga betydelse. Alltså, arbeta historiskt. Hur såg kulturen ut? Vilket samhälle levde man i? Vilken är situationen när brevet skrevs? Och så liknande.
Här hittar man OFTA många svar på frågeställningar! Ibland vet man inte exakt vad som menades, men man kan få en väldigt bra uppfattning om vad problemet ungefär satt i.
Här finns en intressant inblick i texten som kritiseras av Kristendomskritik.

Nasaret har inte existerat !
Förutom Bibelns Nya testament finns det inga antika källor före ca 100 e.Kr. som omnämner någon stad vid namn Nasaret. Dessutom dateras de äldsta arkeologiska lämningarna i dagens Nasaret, som är en existerande stad i Israel, till 300-talet e.Kr.

Jag vet inte vad argumentet syftar till riktigt?
Menar författaren att Jesus aldrig existerat? Eller att Nasaret aldrig existerat? Det är vad man kallar för "argument from silence". Arkeologer uttalar sig om det man hittat, inte kring det man INTE hittar. Här finns en sida som ifrågasätter skeptikers argumentation. Jag bifogar några citat som smakprov.

"Despite the Hellenization of the general region and the probability that Greek was known to many people it seems likely that Nazareth remained a conservative Jewish village. After the Jewish war with the Romans from AD 66-70 it was necessary to re-settle Jewish priests and their families. Such groups would only settle in unmixed towns, that is towns without Gentile inhabitants. According to an inscription discovered in 1962 in Caesarea Maritima the priests of the order of Elkalir made their home in Nazareth. This, by the way, is the sole known reference to Nazareth in antiquity, apart from written Christian sources... (next paragraph) Some scholars had even believed that Nazareth was a fictitious invention of the early Christians; the inscription from Caesarea Maritima proves otherwise." Paul Barnett[BSNT], Behind the Scenes of the New Testament, IVP:1990, p.42:

By comparison, Nazareth was tiny, with two or three clans living in 35 homes spread over 2.5 hectares, Pfann said. The homes later were razed by invaders: What remains are several basement caves, cisterns and silos excavated in the late 1950s during reconstruction of the Church of the Annunciation.
----------------------------------------------

Argumentet kring Nasaret var förekommande tidigare, men har avtagit ganska kraftigt med tanke på att det helt enkelt indikeras det exakt motsatta. Att Nya Testamentet hade rätt.

Får fortsätta senare med min granskning av sidan.
14 comments:

Grottis said...

Någon exeget och teolog är jag förstås inte. Jag läser Bibelns texter som vanligt folk läser dem, dvs. mer eller mindre bokstavligt, när det inte framgår att det handlar om symbolik som i Uppenbarelseboken.

Stenen från Nasaret har daterats till omkring 300 e.v.t. En del forskare menar att den korta texten uttalar sig om situationen efter andra judiska kriget 132-135, andra vill ha kriget till att vara det första, alltså 66-70.

Hursomhelst, stenen är tidigast från slutet av 200-talet och därför ingen samtida källa. Tolkningen av det lilla textfragmentet är inte glasklar, men ingen hävdar att det hänför sig på tiden före 60-talet, och då hade Jesus varit död ett trettiotal år. Alltså finns det inga bevis för att Nasaret skulle ha existerat, när Jesus levde.

MysteryX said...

Jo, du glömmer ett VIKTIGT bevis! Nya Testamentet, det kan man inte bara förklara bort, så enkelt är det inte..

När det gäller att läsa Bibeln så förstår jag att du gör det på detta sätt. Men varför ha en kritik sida uppe då????

Grottis said...

Enligt vad jag har fått förklarat för mig så står det egentligen "nasaréen Jesus" på de flesta ställen som brukar översättas med "Jesus från Nasaret". Sen finns det ett skumt ställe i Matteus, som jag inte kan numrera på rak arm.

Varför kan man inte läsa Bibeln som folk gör mest och kritisera vad som följer av det? Som jag har förstått det bryr sig vanliga kristna föga om teologiska och bibelexegetiska spetsfundigheter. De läser mer eller mindre bokstavligt, eller...?

MysteryX said...

En del gör det, speciellt i frikyrkans begynnelse dagar, men det kommer en starkare och starkare medvetenhet om att ta hänsyn till rådande kultur då texterna skrevs och att läsa det i sitt sammanhang än tidigare.

Jag kan spontant säga att jag ALDRIG satt min fot i en kyrka, frikyrklig eller svensk kyrklig som tvingat kvinnor att ha huvudbonad!
Men att det var så situationen var för kanske 50 år sen säger jag ingenting om inom vissa rörelser, och måhända existerar det kanske även än idag. Men om man vill titta på Paulus i sin samtid och hans kvinnosyn var det en av de mest kvinnovänliga perspektiv som existerade, vilket Tomas Cahill påpekat i sin bok "Historien om Jesus".

Grottis said...

Det fanns en mycket mer kvinnovänlig syn än Paulus' inom de sekulära filosofiska skolorna, bland epikuréer, kyniker och vissa stoiker.

Sedan hade kvinnan tämligen vittgående rättigheter i den tidens hellenistiska samhällen. Bl.a. gjordes äktenskapskontrakt upp, som ofta var till kvinnans fördel. Och hon kunde själv ta initiativ till skilsmässa.

Paulus dystra syn på kvinnan och det sexuella får jag nog blogga litet om vad det lider. ;-) Eller varför inte om den hedniska Hypatia, antikens största kvinnliga matematiker, som blev mördad och sedan söndersliten av en kristen mobb under senantiken.

Det är fredag kväll, så jag önskar trevlig helg.

MysteryX said...

Visst, blogga mer om Paulus :)
Cahill är vad jag förstår idéhistoriker. När det gäller kvinnans rättigheter så var det inte speciellt utbredda. Bland annat var de inte giltiga vittnesmål, ialla fall inte bland judar. Vilket gör det hela anmärkningsvärt att evangelierna hänvisar till kvinnor som de första som såg Jesus efter uppståndelsen. Men det är en annan sak. Har du några länkar där man kan läsa om det du hänvisar till? Jag tycker det är intressant.

Mvh!

Grottis said...

Evangelierna skrevs av helleniserade judar och hedningar i en hellenistisk kultur, där kvinnan hade en ställning som hon i Västerlandet inte skulle uppnå förrän en bit in på 1900-talet. Därför är det inte märkligt att kvinnorna i evangelierna kan spela en relativt framskjuten roll.

Här är en essä om kvinnans ställning under hellenismen:
http://www.wowessays.com/dbase/ad1/aym259.shtml

MysteryX said...

Och då menar du att det är falskt? OM man skulle hitta på en sak, är det nog inte ett sådant avsnitt man skulle fabrikera, eftersom det saknade värde som vittnesbörd. Tack för länken!

Grottis said...

Som sagt, i den hellenistiska världen utanför Palestinga räknades kvinnans vittnesmål som giltigt utan problem. Man får komma i håg att evangelierna skrevs för en hellenistisk publik som talade grekiska, inte palestinska judar som talade arameiska.

MysteryX said...
This comment has been removed by the author.
Roger Viklund said...

Hej Johannes!

Som omväxling tittar jag in på din blogg. Nasarets vara eller icke-vara vid ”Jesu tid” intresserar mig. Jag är själv öppen för båda möjligheterna, men kan inte finna något enda bevis för att Nasaret verkligen fanns och var bebott alldeles i början av vår tidräkning. Du skriver att "Nya Testamentet" är "ett VIKTIGT bevis" för att Nasaret fanns vid Jesu tid. Men det verkar troligt att författaren av Markusevangeliet inte nämnde något om Nasaret . Författaren av Matteusevangeliet gjorde det bevisligen, och frågan är givetvis varför han skulle koppla Jesus samman med Nasaret om orten inte fanns? Men detta evangelium kan gott vara skrivet vid sekelskiftet år 100 och frågan gäller ju om Nasaret fanns hundra år tidigare, så att Jesus kunde födas där. Kan du möjligen peka på något bevis för att folk bodde i Nasaret under Jesus’ verksamma tid? Alltså ett arkeologiskt fynd, ett omnämnande etc.

Mvh, Roger Viklund
http://user.tninet.se/~npt994z
http://rogerviklund.wordpress.com/

MysteryX said...

Hej Roger, hoppas allt är väl med dig och din familj!

Det glädjer mig att du hittat till min blogg, jag har ju i princip lagt ner hemsidan. Som du märker är denna sida mer inriktad på filosofiska argument än historiska, även om dessa förekommer.

Det man tror sig veta om Nasaret är följande. Det var en 'betydelselös' plats som det inte fanns direkta skäl att skriva mycket om utanför evangelierna. Till och med så obetydlig att Natanael i Joh 1:46 frågar; Kan det komma något gott från Nasaret?

När templet föll i Jerusalem oplacerades präster till andra orter, arkeologer har här hittat en lista på arameiska där en präst står omplacerad till Nasaret (källa, Fallet Jesus).

James Strange är en som speciellt intresserat sig för just Nasaret och han beskriver Nasaret som en plats på 24 kvadratmeter med en befolkning på max 480. Man kan även maila Strange via denna sida, kanske svarar han och ger mer information.
http://www.cas.usf.edu/classics/jstrange.html


mvh
Johannes

Roger Viklund said...

Hej och tack Johannes!

Hoppas att allt står väl till med dig också. Problemt med dina och andras påståenden gällande Nasaret, är att när man synar dem genom att vilja se på bevisen, verkar dessa upplösas i tomma intet. Tro nu inte att jag därmed utgår ifrån att Nasaret inte fanns, men jag accepterar inte påståendet att Nasaret fanns bara för att man säger att byn var liten med bara några få gårdar. Då man inte kan backa upp sina påståenden med bevis (jag har i varje fall inte sett några) blir påståendena just bara påståenden. Vad gäller inskriptionen från Caesarea hänvisar den med all säkerhet till händelser som skedde någon gång efter år 135.

Mvh, Roger

Anonymous said...

hvorfor ikke:)