Thursday, August 16, 2007

Bok tips om terrorism och religion

Jag bifogar en del bok tips från en kurs i Terrorism och Religion. Jessica Stern och Mark Juergensmeyer har båda intervjuat olika ledare från olika religiösa terroristnätverk och terrorist grupper. Det är lättlästa böcker som ger oss en mer komplex bild än den som media presenterar för oss. Terrorister handlar inte om psykiskt sjuka människor, utan om en grupp med en intern logik och rationalitet som rättfärdigar handlingarna genom att fokusera på sina mål.

No comments: