Thursday, September 6, 2007

Samuel Svensson

Samuel Svensson är en härlig predikant och en mycket påläst man som jag haft förmånen att ha som föreläsare för flera år sedan. Han skriver i dag en debatt artikel i Dagen som handlar om psykvården och avsaknaden av kristen grund i detta. Jag tycker detta är intressant och viktigt. Då jag själv läst lite psykologi vet jag vilken benhård naturalism man förutsätter i sina teorier.


De andliga resurserna negligeras i debatten om psykiatrins kris. Trots ett tillskott på flera hundra miljoner kronor från staten, har psykiatrin bristande resurser. Hittills har den andliga vården med många gånger helt revolutionerande resultat negligerats.


Det enda jag egentligen undrar som skulle vara intressant är vad han skriver om här. Då jag inte är speciellt insatt i ämnet vet jag inte. Kanske någon läsare vet. Han ger ju sedan exempel på människor som vården inte kunnat hjälpa som upplevt frid när de mött Gud. Jesus som även beskrivs i Bibeln som vår "själs herde och vårdare".


1 comment:

Eva-Maria said...

Skriv en kort insändare och fråga så kommer han nog att svara i tidningen också!

Det är verkligen av allmänintresse att dessa frågor kommer upp mer. Har många gånger funderat på att själavårdsfrågor o dyl inte tas upp i kristna tidningar särskilt ofta trots allt prat om att folk mår dåligt. Det vore var läge för det nu.

Är själv intresserad av dessa frågor och har läst en kurs i religionspsykologi - något även pastorer och andra människovårdare i kyrkbranschen borde ha kunskap i. Inte minst pga av det dåliga självförtroende de verkar ha och ständiga hänvisningar om att de saknar utbildning i hur de ska hantera människors svåra bekymmer.