Thursday, November 8, 2007

Vetenskap or Not?

Jag har noterat att man i Dagen haft en del olika debatt inlägg som handlat om skapelsen och evolution och om kristendom och evolution kan förenas eller inte.
När jag betraktar detta "problem" upplever jag att det egentligen handlar om följande;

Ska 1 Mos 1 tolkas bokstavligt eller symboliskt?


Tyvärr kan inte ens 2000 år av kyrko historia bistå oss i denna fråga. Jag läste en gång en artikel från en författare på GENESIS, en teolog som menade att alla kyrkofäder var eniga kring denna fråga, det skulle tolkas bokstavligt. Detta är dock mycket felaktigt. Jag mailade därför till GENESIS som bifogade mitt mail till teologen där jag ifrågasatte hur denna person kunde skriva detta, om man har en teologi examen borde man ju åtminstone känna till Augustinus (som varnade för en bokstavlig tolkning). Jag fick aldrig något svar.

Man är varken en bättre eller sämre kristen om man anammar en bokstavlig tolkning eller en symbolisk gällande skapelse berättelsen.
Jag är personligen lite misstänksam mot att alls läsa Bibeln i skenet från naturvetenskap. Bibeln fokuserar på människan och hennes relation till det skapade och än viktigare, till Gud själv. Björn Skogar menar att det var först på 1850-talet som man började läsa Bibeln i naturvetenskapens tecken. Det stämmer bra med hur den evidentialistiska utmaningen på allvar tog över genom upplysningen.

Den evidentialistiska (med rötter hos Locke) utmaningen innebär följande:
1. Om man ska tro på en religion ska man ha rationella skäl att tro på den.
2. Det är rationellt att tro om man har evidens.

Filosofer inom den reformerta epistemologin (som Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff m.fl) vänder sig mot denna utmaning kraftigt i boken "Faith and Rationality". Att redogöra för argumenten blir aningen svårt nu, men man kan säga att hela utmaningen föll i sank.
Kvar lever dock viljan hos både ateister och kristna att ställa Bibeln mot/med naturvetenskap. Jag har även gjort detta, och tycker fortfarande att de filosofiska argumenten (Gudsbevisen) är tilltalande.

Jag tror dock denna utmaning påverkat kristna under så många generationer att man tar den för given, även ateister. Ibland när jag frågat vilken evidens de är ute efter kan de inte riktigt svara på frågan själva, de är bara så vana att den kristna personen ska börja försvara sig.

I USA har man en intressant tidning (som går att läsa gratis) som tar upp ämnet. Det är kristna vetenskapsmän som skriver artiklar och debatterar, allt från Intelligent Design till evolution, biologi och fysik och kristen teologi. Den är värd ett besök.

Speciellt kan jag rekommendera debatten om just Bibeln och Evolutionen.

Internationellt - bland akademiker i skuggan av militanta ateister - har det pågått en trend där teologi och vetenskap närmar sig varandra. Samtalen är mycket intressanta, men här finns även mycket att fundera över. Jag ska längre fram presentera ett par olika teologer/filosofers synsätt om hur denna dialog bör föras. Kanske kan det stimulera oss till vidare tanke arbete :)

En filosofi doktor och ateist frågade mig en gång VAD som skulle få mig att lämna min tro (han menade här med evidens mot min tro). Jag svarade "Om man 100 % kan fastställa att Jesus aldrig existerat". Detta kan man givetvis inte göra. Men min poäng är: Oavsett evolution eller inte, så är det ingenting som hotar min tro, och inte heller många miljoner kristna människors tro. Det är mycket i Bibeln som inte alls är så självklart som man kan tro. Ex Nihilo, termen som används för "Skapelse ur Intet" syftar idag enbart på universums uppkomst. Innan 200-talet innefattade det dock även människan som en medskapare i Guds skapelse ..

"Suspekt" sa en vän en gång till mig när jag berättade detta.
"Suspekt" sa dom om vår tolkning innan 200-talet.

Leder detta till relativism?
Nej, verkligen inte. Dock kan en del frågor bli komplicerade att ge direkta svar på. Vem kan svara på min ursprungliga fråga med 100 % säkerhet? Symboliskt eller bokstavligt? Det finns dock INGEN som ställt samma fråga om Jesu uppståndelse och inte blivit stämplad som villo lärare. Därför den litterära genren ger inte ens antydan till att man ska tolka symboliskt. Det är en historisk förteckning om delar av Jesu liv och gärning.

"Allt i Bibeln ska tolkas bokstavligt" sa en man till mig.
"Även uppenbarelseboken?" frågade jag.

Jag är då inte berättigad att ge något svar heller. Vetenskap och Teologi ÄR en svår fråga i vissa fall. Jag får helt enkelt avsluta med Alvin Plantingas ord i detta:

If the question is simple, the answer is enormously difficult. To think about it properly, one must obviously know a great deal of science. On the other hand, the question crucially involves both philosophy and theology: one must have a serious and penetrating grasp of the relevant theological and philosophical issues. And who among us can fill a bill like that? Certainly I can't. (And that, as my colleague Ralph McInerny once said in another connection, is no idle boast.) The scientists among us don't ordinarily have a sufficient grasp of the relevant philosophy and theology; the philosophers and theologians don't know enough science; consequently, hardly anyone is qualified to speak here with real authority. This must be one of those areas where fools rush in and angels fear to tread.

1 comment:

Anonymous said...

"Man är varken en bättre eller sämre kristen om man anammar en bokstavlig tolkning eller en symbolisk gällande skapelse berättelsen."

Du verkar helt från vettet människa.
Tolkar du inte Skapelsen bokstaviligt så är du inte ens att betrakta som kristen.

http://video.google.com/videoplay?docid=-8288866408540523062
http://video.google.com/videoplay?docid=-5012768710188936908