Friday, March 20, 2009

Föreläsning

Idag hade jag en kort föreläsning om "Tro på Universitet". Jag har mycket att göra och kunde inte förbereda mig. Jag skrev därför bara en del punkter just innan jag drog iväg med bussen till dit jag skulle föreläsa.

Men det blev bra ändå. Fördelen med att inte ha anteckningar är att det blir kortare, och är det lite tyngre ämnen (som jag tog idag) är det faktiskt en fördel. Det blev en hel del samtal efteråt och många poängterade att de inte tänkt på det som jag sa tidigare (är det bra? :P).

Föreläsningen?
Jo, jag kritiserade liberalismens tankegångar om att de står för en offentlig rationalitet (offentligt rum) medan kristna placeras i den privata sfären.

1 comment:

Baldur Baldursson said...

Håller med dig Johannes, det verkar nuförtiden vara allas huvuduppgift att ta bort kyrkan från samhället, så att den finns endast i den privata sfären. Detta är helt mot kyrkans principer, den skall finnas där folket finns. Den skall påverka samhället och leva I SAMHÄLLET, inte bara privat hemma.

Jag vet att till exempel har Stockholms universitet gjort det svårt för kyrkan att finnas på kampus. Det är sorgeligt!