Tuesday, May 12, 2009

Pelle Hörnmark om läget i Pingströrelsen

Jag har idag sett Pelle Hörnmarks föredrag om situationen för Pingstförsamlingarna i Sverige. Även vid flera tillfällen tidigare har jag hört honom föreläsa kring detta och han är en duktig retoriker och föreläsare. Dagen skriver en kort sammanfattning om föredraget här. Det finns mycket tänkvärda poänger i det drygt 50 minuter långa föredraget. Den allra viktigaste poängen som jag tycker att Pelle lyfter fram handlar om hur vi måste börja se andra människor och sträcka oss ut att finnas till för andra.

Det jag dock är kritisk till är att det handlar så mycket om siffror. Allt handlar om nummer! Människor kommer i skymundan och blir statistik. Om vi vinner en+en+en+en så blir det många människor. Jag stör mig på sådan retorik! Jag tänker på Frank Mangs som antagligen är den mest framgångsrika evangelisten i Skandinavien. Hos honom hittar inte denna retorik. Hos honom hittar man inte människor som nummer och statistik. "De var människor" sa Mangs. Och det var just detta som drev Mangs, att de var människor.

Jag tycker även det är mycket märkligt att man kan ha ett helt föredrag om "kris situationen" Pingströrelsen står inför utan att ens tala om teologin. Ibland får man intrycket av att teologin är oproblematisk och kan stå fast utan att vi behöver fundera så vidare mycket på den, när det i själva verket kanske skulle behövas en revision av delar av den.

Men en intressant föreläsning, som jag rekommenderar. Jag tror den finns att titta på via www.pingst.nu


"Men Jesus såg någonting mer. Han såg samariterna som människor, skapade av hans Fader, älskad av Honom och med samma möjligheter som alla andra människor att gripas av det eviga livet och komma i kontakt med Gud".


Frank Mangs "Sången om Livet"

1 comment:

Johan said...

"Jag tycker även det är mycket märkligt att man kan ha ett helt föredrag om "kris situationen" Pingströrelsen står inför utan att ens tala om teologin. Ibland får man intrycket av att teologin är oproblematisk och kan stå fast utan att vi behöver fundera så vidare mycket på den, när det i själva verket kanske skulle behövas en revision av delar av den."

Så har det alltid varit inom Pingst, i alla fall i de delar där jag har varit aktiv och haft insyn. Man fokuserar på hur man ska föra ut det glada budskapet men gillar inte gärna att diskutera vilket budskap som ska föras ut, utan det ses som givet. Detta drag hos pingst är inte så märkligt utan mer en konsekvens av att man fokuserar på det personliga tilltalet och Andens personliga ledning vid läsning av Bibeln. Fokuserar man på dessa delar som grund för förståelsen av teologin så blir det naturligt att tycka att som du skriver "teologin är oproblematisk".