Tuesday, May 12, 2009

Exegetik och sånt

Ursäkta viss ironi


EXEGETIK

Vad är exegetik och hur ska den utföras? Dessa frågor är inte lätta att svara på idag. Tidigare - under modernismens glada dagar - var det lättare. Exegetik är att "hitta textens ursprungliga betydelse" sa alla skolade inom modern exegetik. Både liberala teologer samt de mer konservativa eller fundamentalistiska hävdar samma sak. Själv fick jag lära mig dessa grunder under mitt första teologi år (dock inte senare).


ONCE UPON A TIME ..
En solig dag kom vissa teologer på att Bibeln skulle läsas som vilken annan bok som helst. Hur läser vi en bok? Jo, vi antar att varje författare inte är inspirerad av Gud (möjligen John Milbank och Alasdair MacIntyre - även om Gud kanske ser annorlunda på saken). Vi antar även att texten har en ursprunglig mening som man kan nå genom objektiva studier/forskning av texten. Dessa nås genom en helig metod som kanske den Heliga Ande gav vid en viss modernistisk tidpunkt?
Dessa teologer är mycket belåtna med detta. För att det ska bli en korrekt läsning krävs även att man håller reda på alla böcker och inte begår dödssynder emot metoderna. Exempelvis kan man verkligen inte använda Nya Testamentet för att tolka Gamla Testamentet. GT skrevs ju mycket tidigare!

När man läser är det även viktigt att hitta så mycket bakgrund man kan om författaren, stapla allt i en kronologisk ordning och tolka "bakifrån" och "fram" - dvs, man kan inte använda nyare källor för att tolka Jesaja. Att använda Paulus är fruktansvärt i tolkningen av GT, samma sätt Jesus. Det var ju inte den ursprungliga betydelsen! Den finns ju enbart isolerad i Jesaja. Är du präst i Kyrkan kanske du får göra detta (men det blir ju inte rätt), men verkligen inte som seriös Bibel forskare. Vissa fundamentalistiska grupper skulle hävda att Paulus hade en större grad av inspiration än oss, och därför kunde han få göra på det viset. Ingen annan. Kanske Petrus. Och Johannes. Om de använde rätt metod.

För att nå den ursprungliga objektiva betydelse räcker det inte riktigt med att bara följa metoderna. Det finns ett sista hopp i den yttersta graden av objektivitet som möjligen kan leda till viss extas. Den ursprungliga betydelsen finns nämligen i bibelförfattarnas intentioner och medvetande/undermedvetande. Dessa kommer Bibelforskaren på .. oj, skrev jag "kommer på"..jag menar i objektivitet. Mer som att snubbla över den undermedvetna objektiva meningen.SAMTAL FRÅN KONTORET

Tveksamma historiska händelser som betvivlas hanterar man på följande vis:
T1: "Den här Jona ... åt en fisk verkligen upp honom?"
T2: "Nja..jag tror det var en hare??"
T1: "Nja, det står att det är en fisk...men det kan ju inte vara möjligt?"
T2: "Jag vet inte...har inte läst Jona, jag jobbar med Q källan.."
T1: "Ohhh just det .. kan jag låna den?"
T2: "Nej"
T1: "Snälla!"
T2: "Nej..den finns inte ..alltså..den finns på sättet som vi moderna teologer anser att den borde sett ut."
T1: "Har Ni skrivit Q-källan??!"
T2: "Ehm, det är .. komplicerat"
T1: "åhhh..tolkar ni små text fragment?"
T2: "Nja..det finns ju inget egentligt bevis på att Q-källan existerat, men vi vet hur den var skriven".

(kort tystnad)

T2: "Du kanske det var en nilen abborre? Jag hörde om en kille som nästan blev uppäten av en sådan!"
T1: "Kanske..men jag tycker det låter orimligt. Hela dokumentet är troligen inte historiskt och Gud kan inte tala genom detta"
T2: "Kanske en Gädda?"
T1: "Nej."
T2: "Du har nog rätt, spola Jona...haha...förstod du?".
T1: "?"
T2:"spola...vatten...fisk...och sånt.."
T1:" ... Du låter nästan som en Barthian"
T2: "Gud frälse oss!"


EN DEL KOMMENTARER
Om än skrivet på ett humoristiskt ironiskt vis ser det i mångt och mycket ut på det här viset inom den historisk kritiska forskningen. Det jag vänder mig emot är inte att den existerar. Snarare att den skulle ses som det ultimata sättet att tolka och förstå Bibeln på. Handen på hjärtat, hur många läser en bok "vilken vanlig bok som helst" på det här sättet? Man KAN göra det om man vill! Men man kan även läsa samma bok på flera olika sätt.

Textens ursprungliga betydelse? För vem? Den ursprungliga betydelsen för de kyrkor som fick Paulus brev? De sökte förstå Paulus undermedvetna agenda? Eller Paulus ursprungliga betydelse? Eller betydelsen för oss i Kyrkan idag? Eller betydelsen för Bibelforskare inom en modernistisk epistemologi? Eller för Joel Halldorf? Eller mig?
Det är jättebra att historisk kritisk metod finns som ETT verktyg i att öka förståelsen. Jag gillar själv att få en inblick i kontexten och historien/idéhistorien. Men enligt denna modell har faktiskt större delen av kristenheten alltid tolkat Bibeln helt felaktigt. Jag kommer när jag behandlar detta igen argumentera för raka motsatsen. Pre-modern Bibel exegetik var bättre än den som jag ovan beskrivit.

2 comments:

Josef Ulander said...

Haha, klockren dialog! Det är nog svårt att beskriva situationen utan att använda ironi när den ser ut som den gör

Johannes said...

Tjena Josef!! :)
Kul att höra av från Dig igen!

Hehe, jo, jag håller med. Man kan ju nästan skriva om en tragik komik om detta.