Tuesday, September 8, 2009

Vem är rädd för postmodernism

Äntligen, får hjag lov att påpeka, har jag beställt och fått hem James KA Smiths bok "Who is afraid of Postmodernism?".

Jag har tidigare läst Smiths introduktion till Radikal Ortodoxin och jag tycker att han är fullständigt briljant i att göra komplexa områden och ämnen begripbara. En mycket skicklig författare och pedagog med andra ord.
Smith kommer ursprungligen från en pentakostal bakgrund och trots att han idag inte står i denna tradition, är han influerad av den. Han jobbar på Calvin College idag och är en utbildad filosof/teolog. Jag ska försöka ta mig tid att summera viktiga delar av boken på bloggen.

No comments: