Saturday, May 19, 2007

Bemötanden av påståenden i "The End of Faith", del 1

I detta inlägg tänkte jag försöka bemöta och kritisera de viktigaste argumenten och påståenden som Sam Harris presenterar under de första 50 sidorna MOT religion i sin bok "The End of Faith".

ALLA RELIGIONER BEHANDLAS LIKADANT
Någonting som ger ett ganska oseriöst intryck, speciellt i bakgrund till vad som står på bokens baksida. Där presenteras Harris genom orden:

He has studied both Eastern and Western religious traditions, along with a variety of spiritual disciplines, for twenty years.


Så länge har jag absolut inte studerat religion. Jag har studerat i kanske 5 år seriöst, men på min jämförelsevis korta studietid har jag förstått att det är fullständigt omöjligt att göra en sådan här oerhörd förenkling. Ta bara INOM kristendom som exempel och frågan om dualism (kropp - själ). Är vi dualistiska (kropp och själ)? Och isåfall till vilken form? Är vi treeniga? Eller är vi kropp och själ? Eller kanske bara en kropp?
Och vilken tradition följer du? Thomas av Aquino (som influerades av Aristoteles)? Eller Augustinus (som influerades av Platon)?

Hur ska Sam Harris kunna anta att vi seriöst ska kunna förhålla oss till att ALLA religioner och TRON på dessa religioner skulle kunna klumpas ihop? Ta bara Hinduism och Kristendom som exempel. Det är en väldigt stor skillnad i hur man tror! Om du påstår för en Hindu att Shiva aldrig var en historisk person kommer denna hindu antagligen bara tycka du är knäpp, det är ju en självklarhet. För en kristen är det av största betydelse att Jesus var en historisk person, för om han INTE var det, betyder det att den kristna tron är falsk och totalt meningslös att anamma. I ena fallet spelar fakta absolut ingen roll, i det andra fallet är det viktigt.

Jag personligen tillhör den fåra av kristna som anser att min tro inte bygger på en utopi som saknar verklighets anknytning. Utan att det existerar bevis för att min tro är sann. Inom en del kristna led har men - enligt mig - en felaktig bild av tro, som passar in på den kritik Sam Harris generellt ger alla religioner. Men jag, med många andra, ser inte på tro på detta naiva sätt.

Hur man än ser på saken, vilken fåra man än tillhör, tror jag alla kan erkänna, att ex den historiska Jesus är en viktig fråga. Vi skulle kunna ge många olika exempel på hur olika religioner är varandra, jag tror dock att min poäng kommit fram. Har man studerat religion i över 20 år borde man snappat upp aningen mer än att kunna generalisera på det sätt Sam Harris gör.

TRON SAKNAR BEVIS
This has always posed a special problem for religion, becuse every religion preaches the truth of propositions for which no evidence is even conceivable.
(s 23)

Här är ytterligare ett påstående som här nära ihop med det jag just talat om. Tron. Harris går in med inställningen (trots att han studerat filosofi vid Stanford!) att tron omöjligt kan ha några bevis på sin sida. Återigen, med risk för att tjata:
Tror Harris verkligen att ALLA religioner ser detta som ett speciellt problem? Eller är det Harris som ser detta som ett problem för alla religioner? Jag förmodar att det är det senare alternativet, för ärligt talat tror jag de flesta Hinduer och Buddhister fullständigt struntar i vad vetenskapen kommer fram till i deras förhållande till vad de tror på.
Det Harris menar här är: Religion gör antaganden som man inte kan bevisa.
Ungefär som ekonomer (enligt den sekulära ekonomen Robert Nelson) gör antaganden och värdesystem som de inte kan presentera bevis för. Eller sociologer. Eller ateister. Faktum är att den vetenskaps tro och vetenskaps tillit Harris själv förespråkar bygger på en massa antaganden som vetenskapen själv ALDRIG kommer kunna bevisa. Ex, att det finns en kunskap att nå och att denna kunskap relaterar till vår verklighet. Att det finns logiska lagar (logik, matematik) som vi måste använda som verktyg för att ens kunna förstå vart mikroskopet står.

Har man en filosofi examen från Stanford i USA finns det INGEN ursäkt för att man ignorerar den teistiska revolution som skett inom filosofin och religions filosofin. Här hänvisar jag till ett annat blogg inlägg jag skrivit om Anthony Flew som lite grann går in på det som hänt inom filosofin sedan den kristna filosofen Alvin Plantinga släppte sin bok "God and Other Minds" 1967. Filosofer som Plantinga, William Alston, Dallas Willard, Richard Swinburne, William Lane Craig nämns med högsta respekt från ateistiska filosofer. Till och med så långt att den ateistiska filosofi professorn Quentin Smith erkänner inför en debatt mot William Lane Craig "De skärpaste filosoferna är idag Gudstroende". Kring detta har även samma filosof skrivit en artikel i den sekulära filosofiska tidningen "PHILO" om den 'teistiska revolutionen' inom filosofin.
Vad sysslar då dessa skickliga kristna filosofer främst med? Jo, med BEVIS för sin kristna tro. Sam Harris skriver aldrig vad tillräckliga bevis bör vara. Faktum är att Harris som filosof kanske främst borde vara intresserad av Plantingas argument kring att Gud tillhör "properly basic belief". Dvs, vår upplevelse av att ha mött Gud är tillräcklig och rationellt godtagbart. Men för att spinna vidare på området. Vad är vetenskap?

Är vetenskap bara det inom naturvetenskapen, där man kan upprepa experiment och falsifiera teorier (empiriska modellen)? Isåfall har man ju lite problem på det att man MÅSTE bygga vetenskapen på en massa 'ovetenskapliga' antaganden. Då bygger vi alltså vetenskap på något ovetenskapligt, nämligen filosofiska antaganden. Eller kan vetenskap vara något annat? Kan det även innefatta discipliner som historia, filosofi, geografi, ekonomi, matematik, för att nämna ett fåtal?
För mig, efter samtal med goda vänner, tycker jag definitionen "att med logiken söka sanningen" är den bästa modellen för vad vetenskap är. Jag har en känsla av att Harris definition inte riktigt tillhör samma kategori. Om bevis är empirisk modell får ju Harris även en del problem med evolutionen som han skriver en del om, där han antar att det är sant att: Vi har utvecklats utan hjälp från en Gud. Kan Harris bevisa sitt antagande att livet uppstod spontant?
Vad jag vet kan man inte ens svara på hur livet började, då än MINDRE empiriskt kunna upprepa vetenskapligt hur detta gick till ... Eller gäller det olika regler för olika slags tro?

Hursomhelst, jag anser att det finns vetenskapliga bevis för Guds existens!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessa bloggar blir så långa. Så jag tror jag avslutar detta här. I nästa blogg tänker jag ta fortsättningen på Sam Harris kritik, där jag kommer ta upp följande:

* Harris påstående om att moderata troende personer (de som inte tolkar Bibeln bokstavligt) är oärliga.

* Argumentet från det som vi håller för heligt.

* Argumentet att det är rädslan som driver oss till tro på Gud.

* Påståendet att troende människor inte kan tolerera eller respektera andras tro.