Wednesday, May 30, 2007

Sam Harris (igen)

Här kommer det jag utlovat. Jag har utelämnat sista punkten kring Tolerans och Respekt och kommer skriva mer generellt om detta senare, då jag anser att hela begreppet är förvirrat i det postmoderna samhället.


Eftersom jag ändå är i farten passar jag på att beta av det sista på Sam Harris första 50 sidor. Det återstår fyra argument han presenterar som vi ska titta närmare på. Som jag nämnt tidigare, har jag aningen mindre tolerans för dem som har examen i filosofi. Vi gör oss alla skyldiga till felaktiga argument, men Harris bok bjuder på dessa överallt. Hursomhelst, det var fyra ”argument” kvar att bemöta.

1. Harris påstående om att moderata troende personer (de som inte tolkar Bibeln bokstavligt) är oärliga.

2. Argumentet från det som vi håller för heligt.

3. Argumentet att det är rädslan som driver oss till tro på Gud.

4. Påståendet att troende människor inte kan tolerera eller respektera andras tro.

1. Moderata Bibel troende personer är oärliga.

Argumenten Harris ger är följande:

Religious moderation is the product of secular knowledge and scriptural ignorance – and it has no bona fides, in religious terms, to put it on par with fundamentalism (21).

Harris använder även 5 Mos 13:7-11 för sin argumentation. Eftersom vi tydligen anser att stening är ute numer, så tolkar vi inte längre detta bokstavligt, vilket enligt Harris är den korrekta tolkningen av 5 Mos 13:7-11. Med andra ord: Om vi vill vara ärliga kristna ska stening vara en del av vår agenda.

Den okunskap Harris ger prov på trots sina 20 års studier inom religion är svår att finns motsvarighet till. En grundläggande tanke i kristendom är tanken om de två OLIKA förbunden där GT (Gamla Testamentet) står för det Gamla Förbundet och NT (Nya Testamentet) står för det Nya Förbundet. Bara för att poängtera detta, använder jag Bibelord, skrivna långt innan Harris överhuvudtaget var påtänkt för att visa hur kopiöst felaktigt han målar den kristna tron.

ANGÅENDE GAMLA OCH NYA FÖRBUNDET


Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är förmedlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om de första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behöva plats för ett andra (Hebr 8:6-7)

Men vi vet att allt lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. (Rom 3:19-20)

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndaoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden (Rom 8:3-4)

Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt (Hebr 10:1)

Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud (Hebr 9:14b)

Med andra ord, Jesus är riktpunkten för det nya förbundet. Det handlar om ett NYTT förbund som skulle innefatta ALLA människor enligt det löfte Gud gav till Abraham. Harris pratar om ett förbund som tidigare existerat, ett förbund med brist. Som ersattes av att (och det här borde alla kunna som studerat religion i 20 år) Jesus DOG och UPPSTOD för att var och en som åkallar Honom ska bli räddade.

Vad är 5 Mos 13. Det är föreskrifter för det Gamla Förbundet som till ISRAELS FOLK. Ett förbund Israel accepterade då de blev ett folk till Gud. Ett förbund som Hebrébrevets författare nämner som ett förbund med brist. Varför står då det kvar i Bibeln? Jo, säger Paulus: Den ger insikt om att vi alla gått miste om Guds härlighet, och är i behov av frälsning, ingen är perfekt. Det här är väldigt grundläggande områden inom den kristna tron. Jesu död och uppståndelse och relationen mellan det nya och gamla förbundet.

Det är också exakt denna sak den världsberömde teologen Alister McGrath måste upplysa Richard Dawkins om i deras samtal. Med Jesus blir det en signifikant skillnad. Gamla Testamentet måste läsas i ljuset av Jesu verk. Det är kristendom. Harris vill bara få det till att genom naturvetenskap och framsteg inom andra områden är anledningen till att vi inte håller fast vid GT. Några större naturvetenskapliga framsteg fanns inte på Paulus tid Harris.

Harris ger sedan fler argument i liknande områden som kan bemötas på samma sätt. Det är helt enkelt en väldigt dålig kunskap om kristendom Harris visar, och inga argument emot kristendom.

2. Det som vi håller för heligt.

3. Rädslan driver oss till Gud.

Välkommen till en snabb kurs i logik och felaktiga argument. Punkt (2) ovan kallas för argument of age. Det är ett felaktigt argument som menar att någonting väldigt gammal är falskt eller sämre för att det är gammalt, eller att någonting nytt är bättre. Sådant kan stämma ibland, speciellt när jag köpte en dålig, gammal Saab 1989. Den var verkligen dålig. Men det kunde även ha visat sig vara ett kanon köp.

I argumentet (2) argumenterar Harris för att om vi fick nollställa oss och fara tillbaka i tiden och starta om på nytt. Skulle vi verkligen välja att hålla samma saker inom religion som heligt som vi gör nu? Skulle vi verkligen tro på Jesus, och liknande. Det säger absolut ingenting om sanningsanspråken kristendom gör. Det argumentet säger är att Harris har en livlig fantasi. Skulle alla bli ateister? Eller kanske alla skulle bli tillfånga tagna av UFON? Eller kanske skulle jorden träffas av en komet och vi skulle dö? Eller kanske min Saab 89 skulle förpesta tillvaron för alla? Eller än värre, tänk om vi skulle ha dyrkat min Saab?

Sak samma, det Harris menar är. Enda anledningen vi har kvar detta som heligt är för att vi hade det igår. Det Harris inte säger någonting om är om det är sant eller inte. Utan han hänvisar till något som är gammalt, och därför kan det inte vara sant. Ett argument som är felaktigt och som kallas för argument of age.

(3) är ett liknande felaktigt argument och kallas för genetic fallacy. Harris argumenterar här för att om det inte existerade någon död, skulle ingen vara rädd för att dö och då skulle vi inte ha behov av att tro på en Gud. Även detta är ett felaktigt argument, varför?

Jo, av den enkla anledningen. Du kan vara så rädd för att dö att du skiter på dig och därför kastar du dig på Gud, men det säger INGENTING om det faktum kring om det är sant att Gud existerar eller inte. Detta felaktiga argument kallas för som jag nämnt: Genetic Fallacy.

I båda argumenten förutsätter Harris dessutom en naturalism han ännu inte bevisat. För på punkt (2) skulle den kristna svara: Om vi skulle köpa detta befängda argument bara för samtalets skull, tror vi att Guds frälsningplan även skulle beröra dessa nollställda människor.

På (3) skulle den kristna svara. Enda anledningen till att ingen död skulle existera är att Jesus kommit och återupprättat allt som Han lovat.

I båda argumentet bjuder Harris på skol exempel på hur ogiltiga, felaktiga argument formuleras. Jag vill inte tjata om felaktiga argument hela tiden, men poängen i dom är viktig. Det tar fokus bort från det som är relevant. Om åsikt eller påstående X är sant eller inte.

4. Se överst

7 comments:

Anonymous said...

Jag håller med dig i stora drag, men Harris argument var väl "Rädslan driver oss till Gud." Det kanske är en bidragande faktor till varför någon tror på gud. Inte om om verkligen existerar, eller inte.

MysteryX said...

Hej!

Oavsett om rädslan driver oss till Gud eller gör så att vi sätter oss i Guds famn direkt besvaras inte frågan: Finns Gud eller inte Gud?

Rädsla kan och HAR drivit människor till Gud (tänker på väckelse historien där domedags predikanter predikade så målande kring helvetet att människor i rädsla valde Gud).

Det är alltså sant att detta hänt och kan hända. Men som filosofiskt argument emot kristendom eller religion fungerar det inte. Eftersom det helt undan flyr frågan: Existerar Gud, eller existerar inte Gud? Vad är sant?

Harris utgår ju från att det inte finns några som helst bevis för Guds existens (som jag kritiserar) och kanske därför ser plattformen att använda argumentet? Men ärligt talat tror jag inte det. Han är inte intresserad av att skriva en seriös kritik, utan att nå många med fin retorik ...

Så om man funderar på det: Låt oss säga att X var så rädd för att dö, att han valde att tro på Gud.

Betyder det att Gud finns?
Eller att han inte finns?

Jag tycker det snarare ligger inom psykologin, vad valde människan X att välja Gud och vad innebar denna rädsla som drev X mot beslutet. Osv..osv.. :)

Vad anser du om dessa snabba reflektioner?

Anonymous said...

Jag håller med, men har argumentet "att rädslan för att dö" direkt någon koppling över hurvida han existerar eller inte. Det kan väl vara ett godkänt argument oavsett hans existens? Jag håller med att detta inte är ett filosofiskt argument emot kristendomen alls. Jag tror vi är väldigt eniga egentligen :)

såg du förresten dn för några dagar sedan? http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=654393
MVH

Anonymous said...

Såg du intervjun med Craig angående Harris på reasonable faith? :)

Anonymous said...

Men? Hur är det med motståndet mot homosexualitet? Finns det stöd för det i NT?
Och hur är det med budorden? Upphör de i och med NT?
Det där budet om att hedra din fader och din moder, motsägs väl ganska hårt av Jesus i NT?
Och för övrigt så är argumentet om tro pga rädsla en förklaring till VARFÖR människor tror på gudar inte ett argument för huruvida gudar finns eller ej.

Anonymous said...

Hej
Läs Nya Testamentet och återkom med specifika funderingar och med namn. Hädanefter svarar jag inte anonyma, är ju omöjligt att tala med så många anonyma. Ni kan väl stå för det Ni skriver?

/
Johannes

Anonymous said...

I will not approve on it. I over polite post. Expressly the title-deed attracted me to review the unscathed story.