Thursday, June 7, 2007

Dualism?

Ah, denna underbara sommartid. Man känner inte för att skriva så mycket, men nu kan jag inte hålla mig längre :)

Är dualism en korrekt uppfattning om människan? Eller fysikalism (materialism). Med andra ord, har vi en själv? Eller inte? Hur ska vi som kristna se på detta?

En sådan bok läser jag just nu i min teologi kurs mellan Vetenskap och Religion. Den KRISTNA författaren och filosofien Nancey Murphy argumenterar för fysikalism. Kortfattat innebär hennes syn:

Bibeln ger ingen klar lära kring detta tema.
Vi måste gå till vetenskapen för att få svar.
Vetenskapen talar för fysikalism.

Boken är jätte intressant! MEN (nu kom det)... Jag anser inte argumenten hon ger vara bra, och jag tänkte skriva mitt nästa inlägg om detta. Förhoppningsvis senare idag, eller imorgon, så håll ögonen öppen och var beredd att själv vara med i samtalet.

Är människan kropp/själ?
Fysikalism?
Ande/kropp och själ?

Hur argumenterar du för detta?


"I'll be back"

No comments: