Tuesday, August 28, 2007


Livet går vidare. Jag har nerdat rätt kraftfullt med mitt nyinköpta spel Pro Cycling Manager 2007.


Utöver detta har jag gjort klart mina tentor för sommarkurserna i religions psykologi och Teologi och Vetenskap. Den sistnämnda är ett ämne som jag anser vara mycket intressant.

NANCEY MURPHY
Det jag läst om är människans natur och speciellt kring dualism eller icke reducerbar fysikalism. En stor förespråkare för den senare, och det jag läst om, är Nancey Murphy. Tillsammans med hjärnforskare, teologer, filosofer, genetiker och evolutions biologer har hon bidragit till boken: Whatever Happend to the Soul?, denna intressanta bok följdes senare upp av Bodies and Souls, or Spirited Bodies?

Kortfattat argumenterar hon för en kristen helhetssyn där själ inte existerar. För att visa detta påpekar hon att både GT och NT innehåller en del problematiska översättningar, där grundspråket inte alls gör det möjligt att skilja på orden i dualistisk form som vi gör det. Vissa passager kan tala för detta, men även emot.

Hon visar sedan hur detta sätt att tolka in dualism i texten kraftigt influerats av Descartes (som kom fram till dualism på filosofiska grunder och inte teologiska).
Sedan visar hon hur områden som filosofer och teologer sedan lagt till själen, motbevisats av hjärnforskningen. Augustinus exemeplvis, ansåg att minnet var belagt i själen. Detta är inte korrekt.

Hon drar sedan slutsatsen till icke reducerbar fysikalism som innebär att människan är en andlig varelse, vars unika egenskap är i hennes relation till Gud. En reduktionistisk syn skulle innebära att atomerna alltid determinerade helheten. Alltså, neurobiologin skulle determinera allt handlande och därmed upplösa den fria viljan. Dock visar Murphy på att reduktionism har stora svårigheter. Det är inte bara det mindre som determinerar helheten, utan även helheten (miljö) som påverkar hjärnan.
En reduktionism anser även att man bara lägger ett pussel, och det förblir ett pussel. En icke reducerbar fysikalism skulle här påpeka att när pusslet läggs kommer det fram nya egenskaper. Ex sitter två barn och bygger med lego, den ena är reduktionism (R) , den andra icke reducerbar fysikalist (IRF): Kolla säger IRF, ett flygplan, nej svarar R: Det finns bara lego, det är allt.

Boken är, för den teologiskt och filosofiskt intresserade läsvärd och intressant.

Lite länkar:

http://www.pbs.org/faithandreason/bio/murph-frame.html
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=3310 (Intervju)
http://video.google.com/videoplay?docid=812582213380097646 (videos)

BÖCKER
Jag har lånat en del böcker på senaste tiden (som vanligt). 5-6 böcker om ateism och en bok som Herr Plantinga själv tipsat mig om, den heter "Faith and Rationality - Reason and Belief in God" och hamnar under ämnet epistemologi. Jag har inte hunnit långt i den, men helt klart otroligt intressant och denna kommer det bli anledning att skriva mer utförligt om längre fram.

No comments: