Friday, December 30, 2011

Lite funderingar kring David Lega

Innan du läser detta, rekommenderar jag att du kikar på det här först. http://www.blogger.com/img/blank.gif


DAVID LEGA
Legas är ju en urtyp för modernistiska värderingar i politiken och ett dualistiskt tänkande. Han slår fast att: Politik är inte religion och religion är definitivt inte politik, man måste hålla isär de två. Jag tycker det blir farligt att tala om vilken tro man har i ett politiskt parti.

Vidare men som parti måste vi bli tydligare med att skilja på tro och politik. Man kan fundera på varför det skulle spela någon roll om man är kristen eller inte när man till exempel vill ha en bättre äldrevård.


MODERNISMEN och drömmen om det neutrala
Politiken och religionen har ju sedan urminnes tider alltid varit tillsammans. Då modernismen och liberalismen får genomslagskraft vill man få bort religionens inflytande. Man skapar en hel del myter genom att berätta historier om hur mycket ont religionen stått för "The Wars of Religion". En tes som många historiker idag höjer på ögonbrynen inför, då politiska motiv ofta motiverade och drev fram dessa krig.
För att minimera religionens inflytande skapade man och hittade man helt enkelt på att det fanns en sekulär sfär som var offentlig och en privat sfär. Religionen hörde privatlivet till och hade ingenting med politiken att göra. Det sekulära stod som neutralt och kunde givetvis inte ifrågasättas.


PROBLEM med synsättet
Just det här har ju fått otroligt med kritik de senaste tiotals åren. För hur ska man på allvar kunna tro att en person kan hoppa mellan det offentliga och det privata, att en del av en människa är neutral och en är något annat? Att vi inte på något vis skulle vara färgade av den tradition, tid, sammanhang, familj, vad vi läser, vad vi tittar på, vad vi fördjupar oss i, vilka vänner vi har?
Inte enligt modernismen. Modernismens ledord var objektivitet. Forskarna och vetenskapsmännen var fullkomligt neutrala (så tänkte man för inte så länge sedan). Man gjorde experiment, och utslaget var sant. Man förbisåg hela processen med vilken filosofisk grundsyn man närmade sig experimentet, vilken tradition man forskade inom, vilka resultat forskarvärlden förväntade sig och att man faktiskt var tvungen att tolka resultaten då dessa var tillgängliga.

Och dessa uppfattningar ekar genom David Lega. "Man kan fundera på varför det skulle spela någon roll om man är kristen eller inte när man till exempel vill ha en bättre äldrevård."

Otroligt nog verkar Lega totalt ovetande om all den kritik som raserat det modernistiska synsättet. Istället tycker Lega att personlig tro eller filosofi eller teologi eller andra områden som påverkar oss (men som inte riktigt passar in) inte alls påverkar hur vi tänker politiskt. Mina uppfattningar om exempelvis äldrevården och hur man ska behandla äldre har ju formats och påverkats i allra högsta grad av min kristna tro. Samma sak min syn på krig, förhållanden, vänskap osv osv. Om just min syn skulle leda till en bättre äldrevård får vi ju aldrig veta! För det samtalet har han ju i sann Rawls anda redan förkastat då han inte vill ha någon religiös inblandning i det politiska samtalet.

Lega menar att det som formar våra övertygelser moraliskt kan läggas åt sidan då vi alla samlas i det mysiga sekulära rummet. Där ska modernismens döende hand smeka oss och vi ska alla hylla liberalismen.

Men, Lega, om vi inte ska formas av den tradition, vår tro och den plats och tid vi är satt på att tillbringa våra liv, vad ska då forma oss? Och vad är det som format Lega?

Men problemen fortsätter ju för Lega. För om han inte vill ha någon religiös inblandning överhuvudtaget i politiken, måste även Lega vara tyst. För alla människor är religiösa (läs gärna Christian Smith, Moral Beliving Animals). Alla går omkring med antaganden och verklighetsuppfattningar som är bortom vetenskapens förmåga att "bevisa", och vi har en hel drös religiösa antaganden i vår etik och moral. Det finns ingenting som är "sekulärt" i den bemärkelsen att det är neutralt.

Jag kan fördjupa just det här i ett annat blogg inlägg.

5 comments:

Spito said...

Om David Lega vet jag föga, tycker dock att du har en förenklad syn på ambitionen att ha en sekulär stat. Poängen med att ha en sekulär stat är inte att kräva att människor som verkar i den ska vara fri från religiösa (eller för den delen livsåskådningsmässiga attityder, värderingar eller åsikter. Utan att statens institutioner, regelverk och processer ska vara fria från det samma. Problemet kommer inte för att du driver en viss äldrevårdspolitik pga din kristna tro, problemet blir om du, när du fått igenom din politik, vill att staten explicit ska kalla den för kristen.

Spito said...

Varför har du fö en engelsk rubrik på en svensk text?

Johannes said...

Hejsan Spito! Tack för dina kommentarer. Jag brukar ha engelska rubriker ibland på mina bloggar, rubrikerna brukar oftast även vara ganska spontana och ogenomtänkta. Inget nytt under solen idag ;-)

Jag kritiserar den underliggande filosofin i det som du hävdar att "statens institutioner, regelverk och processer ska vara fria från det samma." Dvs, du tar kanske för givet att det sekulära ÄR neutralt (?), när jag kritiserar detta genom att hävda, det finns ingenting neutralt.
Institutioner, regelverk och processer är ju verksamheter som arbetas fram inom en tradition, ett samhälle och tid. I denna process finns givetvis en hel drös filosofiska grundsystem och även religiösa.

Sedan är jag absolut inte ute efter en kristen stat, eller "kristen" politik. Kristendomen ÄR redan politisk. Tänk bara på nationalstaten grundas, och hur Rousseau varnar för att ha kristna människor som grund i denna, eftersom man aldrig kan räkna med att de skulle slåss för den.

Eller hur kväkarrörlsen formar en av de sociala protesterna för att stoppa slaveriet. Helt enkelt för att de trodde (p.g.a sin kristna tro) att alla människor är lika mycket värda.

Förlåt för haffsigt svar, jag håller precis på packa ihop från arbetsdagen, men jag lovar att svara bättre senare.

Spito said...

Om man med neutralt menar "perfekt neutralt" så är det självklart att något sådant inte finns, lika lite som det finns operationssalar som är helt fria från patogena organismer. Men att avfärda ambitionen att försöka ha så religiöst neutrala stats institutioner, regelverk och processer som möjligt för att perfekt neutralitet inte är möjligt, det är att hänfalla till en nirvana fallacy och därmed låta det perfekta bli det godas fiende.

Vi bör, enligt mig, sträva efter att ha operationssalar så fria från patogena organismer som möjligt, vi bör sträva efter att hålla själva staten (OBS inte de människor som är med och styr den) så fri från religiösa föreställningar som möjligt. Att vi i inget av fallen helt fullt ut kommer lyckas, gör inte ambitionen onödig.

David Lega said...

Hej!
Ursäkta sent svar på din kommentar på min blogg, den hade automatiskt lagts i skräpmappen (där hör den absolut inte hemma), jag ska ta och läsa igenom dina tankar under veckan!

/David