Monday, September 1, 2008

En del viktiga frågor

1. Hur underviker du relativism eller perspektivism?

Det beror helt på hur du definierar perspektivism. Jag vet inte riktigt vad du syftar på här. Om det är exempelvis Nietzsches perspektivism som David Toole går in på i boken "Waiting for Godot in Sarajevo" eller "att vi ser saker från vårat perspektiv". Om du menar det senare skulle jag vilja svara på att vi alla ser saker från vårat eget perspektivoch att detta är oundvikligt. Du verkar dra likhetstecken mellan att Descartes fundamentism falerat och att det måste innebära relativism, men det behöver det inte göra. Arne Rasmusson skriver angående sanningsanspråken man kan göra i en postmodern tradition:Sigurdson talks about particular universalism. We make universal truth claims, although by necessity from a particular perspective.Det är tanken om en neutral, objektiv rationalitet, som moderniteten sökte efter som man vänder sig emot, inte mot strävan efter sanningen.


2. Låter också som att du har eller kanske borde ha mycket mer gemensamt med Radical Orthodoxy än med de s.k. postsekulära eftersom postsekularismen ses som en ytterligare ideologi av dessa. Misstänker att du läst James Smith et al?


Och jag har läst James KA Smith och återigen kan postsekulär innebära en del olika saker, men jag vet att du läst mer än mig kring detta, och säkert lättare än jag klarar att kategorisera in mig. Om detta innebära att jag ligger närmare den radikala ortodoxin (som Smith menar är en postsekulär teologi) låter inte som en omöjlighet.


3. En ytterligare fråga. Vad blir apologetik från detta perspektiv? Blir det en fråga om att övertyga med argument eller med något annat? I så fall hur?


Apologetiken i detta blir främst att Kyrkan lever ut den kristna tron. Men självfallet innefattar även det argument. Milbank argumenterar hela tiden för teologin som positionerande framför sociologin genom att påpeka den sekulära historiens brister och att det inte alls kan betraktas som en mer rationell bas att stå på än kristendomen. Skillnaden är väl att man aldrig hämtar argumenten från en modernistisk tankegång om en neutral rationalitet. Man argumenterar hela tiden för sin sak. Jag säger inte att vi ska sluta argumentera, det jag däremot skulle önska är att apologetiken fick en ny innebörd, där man istället för att söka ett fundament att argumentera ifrån till Guds existens, för att försvara/promota teism, istället utgår från ett trinitariskt kristet perspektiv, det är ju trots allt det vi är. Apologetik idag har ju i princip uteslutande nästan bara handlat om en filosofisk riktning av naturlig teologi som är ganska så skilt från teologin. För mig blev det en liten väckarklocka då jag hittade en del blogg inlägg jag skrivit tidigare citerade på exempelvis muslimska forum, trots att jag själv inte är muslim. Man försvarar en teism helt enkelt.
Man presenterar sig dock inte som apologeter inom exempelvis RO eftersom man definierar detta aningen annorlunda än exempelvis William Lane Craig. Inom protestantisk teologi är ju främst den liberala skolan som betraktas som olika former av apologetika projekt.


4. Måste t.ex. alternativet till Descartes (som vi på många sätt har mycket lite gemensamt i dag om vi är modernister) vara postsekularisemn?


På din sista fråga om det automatiskt måste innebära postsekularism skulle jag svara på att det återigen beror på hur vi definierar detta ord. Jag tror säkert det finns flertalet möjligheter, ett som är rätt hypat just nu är "Emerging Church" som du själv skrivit en bra artikel om. Det finns ju även variationer bland de radikal ortodoxa teologerna. De kritiserar ju även postmodernismen inom RO och söker sig tillbaka till Thomas av Aquino. Den här frågan som du ställer tycker jag är jätteintressant och det är väl någonstans i dessa frågeställningar jag själv funderar mycket kring just nu.

3 comments:

Stefan Lindholm said...

Jag hade nästan glömt detta inslag och var glad att se att tråden hade tagits upp. Vet inte om någon mer är intresserad...

Låt mig bara göra en kort reflektion.

Torde inte den kristne apologeten både ha något gemensamt med teisten, såväl som trinitaristen utifrån ett klassiskt kristet perspektiv? Jag menar att det borde mana till att hålla på med naturlig teologi, men att den inte slutar där utan leder vidare, praembula fidei, till den uppenbarade religionen i Kritus? På så sätt visar man på en allmänna och det unika i kristen tro. Att endast ta sitt avstamp i treenigheten kan (om man läser för mycket modern trinitarism) tendera att bli ett slags triteism eller relationsdrama, då termen relation är identisk med de tre personerna. Kommer ihåg att Piltz en gång sade att persona är den kristna traditionens största kulturbidrag i väst. Vet inte riktigt vad han menade, men klart är att vårt starkt psykologiserade personbegrepp idag har väldigt lite att göra med fornkyrkans metafysiska. Detta bli ett problem om man menar att kristen tro ligger bortom metafysik, eller något i den stilen, eftersom Fäderna hade inte samma problem att sona tro och förnuft som vi har, oavsett postion. Istället torde den kristne sträva efter harmoni mellan de båda.

Detta tillvägagångsätt tycks vara det som Thomas av Aquino identifierade sig med. Intressant nog har RO sökt sig tillbaka till honom, men denna harmoni mellan Jerusalem och Athen förefaller totalt neglegerad eller nerkritiserad som "modernism" eller något annat i den stilen.


Jag skulle hellre vilja tala om ett slags pluralism under Kristus vad gäller apologetik. Detta gör oss inte till pragmatister som tar vad som fungerar bäst utan trogna verkligheten så som skapad och (!) uppenbarad.

Vet inte om detta träffar något i dina svar. Jag vet att jag lämnat mycket till föga...

Pax et bonum
Stefan

Johannes said...

Hej Stefan, intressant och innehållsrikt svar. Jag fokuserar främst på en sak då vi är ganska överens om det övriga.

"Torde inte den kristne apologeten både ha något gemensamt med teisten, såväl som trinitaristen utifrån ett klassiskt kristet perspektiv? Jag menar att det borde mana till att hålla på med naturlig teologi, men att den inte slutar där utan leder vidare, praembula fidei, till den uppenbarade religionen i Kritus? På så sätt visar man på en allmänna och det unika i kristen tro".

Jag tycker faktiskt ärligt talat inte att det råder någon enhet mellan naturlig teologi/lag och en trinitarisk tro. Kalams kosmologiska Gudsbevis pekar inte på Jesus. ID pekar inte på Jesus. Objektiv moral pekar inte på Jesus. Ontologiska Gudsbeviset pekar inte på Jesus. Däremot pekar alla på teism, vilket även är förklaringen till att vissa av mina blogginlägg där jag skrivit apologetik även cirkulerar på andra religioners sidor som försvar på Guds existens, vilket jag är mindre stold över :P

Buckley, Henri De Lubac, McGrath och många fler menar att just det som triggade igång den humanistiska ateismen är den filosofiska kristendom som utelämnade just betoningen på Jesus till förmån för filosofiska Gudsbevis. Efter att ha ägnat en sommar till att läsa dessa och skriva en essä om den humanistiska ateismen, delar jag denna synpunkt.

Naturlig teologi är intressant, men jag tror att vi både är överrens om vi säger att det borde återfå sin naturliga plats inom teologin, och inte stå avskilt som en filosofisk angelägenhet.
Jag delar Plantingas åsikt om naturlig teologi, visst, det finns bra argument för Guds existens, dock kanske föga övertygande för människor som inte tror, men för den redan troende kan det vara intressantare. För Polkinghorne är det den suggestiva insikten som kan bygga upp ett fall för teism hos den som upplever detta, vilket liknar Plantingas linje.
Naturlig teologi ska integreras med den teologiska disciplinen och kan inte enbart vara en filosofisk riktning, fortsätter Polkinghorne.

Problemet som jag ser det är många (vilket jag skrivit om tidigare). Men om man står i en kristen tradition och tittar på Gudsbevisen kan du tolka det som ett stöd för kristendom. Om du står inom en muslimsk tradition kan du tolka samma Gudsbevis som ett bevis för Allahs existens.

Som jag ser det finns det ingen naturlig kopplíng mellan Gudsbevis och en kristendom som uppenbaras i Jesus Kristus genom den heliga Ande. Och jag har nog aldrig sett någon som förenat detta. Dock menar jag inte att det skulle vara omöjligt. Men varför ska du börja med naturlig teologi? Du skriver att den ska leda till den trinitariska tron, men varför börjar du inte där, som trinitarisk troende?

När det gäller objektiv moral tror jag inte tanken är Biblisk vilket jag skriver om här:
http://religionsfilosofen.blogspot.com/2008/09/sjlvklart-finns-det-en-objektiv-moral.html

Mvh
Johannes

Anonymous said...


That's why we place a lot of resources, money, and clock time targeted radical Release Dating sites key out a linguistic universal constituent that singles should possess in fiat to help of their services. all Liberate dating sites that she earnest?

After a quick briefing on some of my shoot-proof dating tips that even Hugh would be dating Status or your dates in front end of your ex. xpress dating It's prosperous to lead-in yourself to consider that connexion an dating tips situation is going away to for the Unloosen sites than for the pay sites. How's it generations are entirely diametric.